Dokumenty na stiahnutie

Poistenie insolventnosti

CK REBEKA je v súlade s ustanovením zákonom č. 281/2001 Zb. poistená pre prípad úpadku v Union poisťovni, a.s. s poistnou sumou 24 000€.


document icon 

Všeobecné zmluvné podmienky

 

document icon

Garančný list

 

document icon

Zasadací poriadok autobus FUTURA

 

document icon

Zasadací poriadok autobus MAGIC