Medžugorie - 8 dňový pútnický zájazd

Termín: 5.9. - 12.9.2022

Cena: 270€

Mnoho ctiteľov kráľovnej pokoja vyhľadávajú túto Oázu ticha, pokoja a viery. Pozývame Vás na miesto posolstiev ľuďom prostredníctvom Zjavení našej Nebeskej Matky, kde aj Vy máte možnosť svojou úprimnou modlitbou poďakovať, prosiť a povzniesť ducha s úctou k tým najcennejším hodnotám života.                   

 

 

Program:

1.deň: 5.9.2022

Odchod popoludní z Bardejova cez Prešov, Košice, Maďarsko, Chorvátsko s bezpečnostnými prestávkami (nočná jazda) na Makarskú riviéru.

2.deň: 6.9.2022

Príchod v ranných hodinách na známe Mariánske pútnické miesto Vepric - založené chorvátskym biskupom, nazývané aj chorvátske Lurdy - svätá omša. 9 hod. bezpečnostná prestávka na Makarskej riviére (pláž, kúpanie v mori). Večer príchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, nocľah.                                                                                                                                                              

3. - 6 deň: 7.9. - 10.9.2022                                                                                                                                           

V ranných hodinách Podbrdo - miesto prvého zjavenia - modlitba sv. ruženca.
V ranných hodinách výstup na vrch Križevac – betónový kríž postavili farníci v roku 1934.

V kríži sú relikvie sv. kríža z Ríma. Počas výstupu modlitba krížovej cesty.

 • Prehliadka areálu: kostol sv. Jakuba. Bronzová socha zmŕtvychvstalého Krista - postavená   v roku 1998, z ktorej vytekajú kvapky vody. Hrob pátra Slávka Barbariča -františkánsky kňaz, ktorý rozšíril   posolstvo z Medžugoria do celého sveta.
 • Majčino selo – Matkina dedinka, ktorú založil páter Slávko Barbarič pre siroty. Možnosť sv. omši   v kaplnke v Majčinom sele
 • Návšteva komunitného centra Cenakola – stretnutie s chlapcami, ktorý sa liečia z rôznych závislostí.
 • Každodenný večerný medžugorský program so sv. omšou, sv. ruženec, adoráciou, poklona sv. krížu...  
 • Počas púte možnosť stretnutia s prítomnými vizionármi  
                                            

7. deň: 11.9.2022

Po svätej omši presun na Makarskú riviéru, celodenné kúpanie v mori, odchod na Slovensko vo večerných hodinách.

8. deň: 12.9.2022

Príchod v dopoludňajších hodinách do Bardejova.  

V programe každodenná slovenská sv. omša. Zájazd s duchovným doprovodom.

V cene zájazdu je zahrnuté:
doprava klimatizovaným autobusom 
5x ubytovanie v blízkosti centra
5x raňajky
5x večera / polievka, hlavné jedlo, dezert,   miner. voda, víno, sprievodca CK

 V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Komplexné cestovné poistenie Union                                                   

A1                - 20,- € / osoba

A1 Pandemic - 32,- € / osoba

 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • IMG_20210830_131111_025
 • IMG_20210901_104341_816
 • IMG_20210901_115735_719
 • IMG_20210901_145453
 • IMG_20210901_160036
 • IMG_20210901_163037