Páter Pio

Termín: 23.10. - 28.10.2018

Cena:  260,-€

 

 

 

 

Páter Pio a významné pútnické miesta

San Giovanni Rotondo – Lanciano – Manoppello - Orvieto

 

"Pridŕžajme sa Božej vôle. Ona nech je našou hviezdou, ktorou sa riadime  počas tejto plavby. 
Takto určite zakotvíme v správnom prístave". 

z listu Pátra Pia 05. 11. 1917

Termín : 23. - 28. 10 . 2018       

Cena: 260 ,- Eur

 

PROGRAM

1. deň: 23.10.2018 /utorok/                                                                                                                              
Odchod popoludní zo Slovenska nonstop  jazdou  s bezpečnostnými prestávkami do San Giovanni Rotondo.                                                                                                                                                                           

2. deň: 24.10.2018 /streda/                                                                                                                                       
Príchod v ranných hodinách do San Giovanni Rotondo - miesta, kde žil, pôsobil  svätec Páter Pio – vlastným menom Francesco Forgioni. Narodil sa 25.mája 1887 v malej talianskej dedinke Pietrelcina. Pomenovaný bol po sv. Františkovi z  Assisi. Bol zbožným dieťaťom, už ako chlapec sa chcel stať kňazom. V roku 1902 ako šestnásťročný si obliekol kapucínsky habit a prijal meno Pio. Po štúdiách v roku 1910 bol vysvätený za kňaza . 20. septembra 1918 páter Pio v kláštornej kaplnke kľačiac pred veľkým  krížom dostal stigmy - rany ukrižovaného Ježiša Krista, ktoré mal vyše 50 rokov na svojom tele. Zomrel v roku 1968 . Za svätého  bol vyhlásený 16. júna 2002 pápežom Jánom Pavlom II. Celodenný náboženský program, počas ktorého navštívite miesta spojené so životom Pátra Pia: prehliadka areálu , Baziliky Santa Maria delle Grazie, návšteva múzea, hrobu sv. Pátra Pia, krížová cesta, osobné  voľno, ubytovanie.                                                                        

3. deň: 25.10.2018 /štvrtok/                                                                                                                        
Po raňajkách odchod do Lanciana, kde na začiatku 8. storočia došlo k prvému eucharistickému zázraku, keď kňaz pochyboval o Ježišovej eucharistickej prítomnosti. Počas toho ako  vo svätej omši vyslovoval slová premenenia, stal sa svedkom úplnej premeny veľkej svätej Hostie na Telo a vína na Krv. Návšteva kostola San Francesco s relikviami eucharistického zázraku. Po prehliadke presun do Manoppella. V chráme Sv. Tváre  v Manoppelle sa nachádza vzácny relikviár s podobizňou zmŕtvychvstalého Krista. Šatka s rozmermi 17 x 24cm je uložená v striebornom relikviári, ktorý je vystavený na hlavnom oltári. Po prehliadke osobné voľno, presun do Orvieta, ubytovanie                                                                                                                               

4. deň: 26.10.2018 /piatok/                                                                                                                
Orvieto – prehliadka  malebného  mestečka s  bývalou pápežskou rezidenciou , návšteva  Baziliky  Panny Márie , kde  je uložený eucharistický  zázrak .Po prehliadke presun  do Bolsena . V kostole  sv. Kristiny, kde  sa  udial eucharistický zázrak, stále  je tam vidieť  štyri mramorové kusy oltára, na  ktoré padli  kvapky najsvätejšej  krvi. Každý rok sa tam  koná  liturgická slávnosť Božieho tela. Osobné  voľno , ubytovanie.       

5. deň: 27.10.2018 /sobota/                                                                                                                                      
Po raňajkách presun a  prehliadka  mesta Padovy,  návšteva Baziliky  Sv .Antona  Paduánskeho so svätcovým hrobom   a vzácnou relikviou - neporušený jazyk, bazilika  sv. Leopolda  Mandiča – veľkého spovedníka, Bazilika Sv. Justíny. Osobné voľno . Večer  odchod na Slovensko.                                                   

6. deň: 28.10.2018 /nedeľa/                                                                                                                            
Príchod v doobedňajších hodinách.

Počas púte  každodenná sv. omša.

V cene je zahrnutá: Doprava klimatizovaným autobusom, 3x ubytovanie s raňajkami, sprievodca, duchovný doprovod, komplexné cestovné poistenie.

Trasa: BJ, PO, PP, ZA, BA - trasa podľa nástupu pútnikov.