Medžugorie 6 - dňový pútnický zájazd

Termín: 16.3. - 21.3.2022

Cena: 210€

Mnoho ctiteľov kráľovnej pokoja vyhľadávajú túto Oázu ticha, pokoja a viery. Pozývame Vás na miesto posolstiev ľuďom prostredníctvom Zjavení našej Nebeskej Matky, kde aj Vy máte možnosť svojou úprimnou modlitbou poďakovať, prosiť a povzniesť ducha s úctou k tým najcennejším hodnotám života.                   

Pre skupiny termín a trasa podľa dohody.  

 

Program:

1. deň: 16. 3. 2022 (streda)

Odchod z Bardejova po trase podľa nástupu pútnikov cez Prešov, Košice, Maďarsko, Chorvátsko do Medžugoria s bezpečnostnými prestávkami (nočná jazda).

2. deň: 17. 3. 2022 (štvrtok)

Príchod do Medžugoria, ubytovanie. Prehliadka a modlitba v kostole sv. Jakuba, návšteva hrobu pátra Slávka Barbariča, socha zmrtvýchvstalého Krista, večerný medžugorský program so svätou  omšou, sv. ruženec, adorácia.

3.deň: 18. 3. 2022 (piatok)

Celodenný náboženský program v Medžugorí. Výstup na Podbrdo - miesto prvého zjavenia: modlitba sv. ruženca, večerný medžugorský program so svätou omšou, sv. ruženec, poklona svätému krížu. Ročné zjavenie vizionárke Mirjane.

4.deň: 19. 3. 2022 (sobota)

Výstup na vrch Križevac - postavený kríž obyvateľmi farnosti v roku 1934 - krížová cesta, návšteva komunitného centra Cenakolo, Majčino selo, večerný medžugorský program so svätou omšou, sv. ruženec. Počas púte je možnosť stretnutia s prítomnými vizionármi.

5.deň: 20. 3. 2022  (nedeľa)

Ranná svätá omša, individuálny osobný program. Popoludní odchod na Slovensko.

6. deň: 21. 3. 2022 (pondelok)

Príchod do Bardejova v ranných hodinách.
                                   

V cene zájazdu je zahrnuté: doprava klim. autobusom, duchovný doprovod, 3x ubytovanie v blízkosti centra, 3x raňajky, 3x bohatá večera (polievka, hlavné jedlo, dezert, miner. voda, víno).

V cene zájazdu nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie.

                  

Zmena programu pri zachovaní obsahu zájazdu vyhradená.

Úprava programu po dohode kolektívu so sprievodcom na mieste.

 

 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • IMG_20210830_131111_025
 • IMG_20210901_104341_816
 • IMG_20210901_115735_719
 • IMG_20210901_145453
 • IMG_20210901_160036
 • IMG_20210901_163037