Medžugorie - 7 dňový pútnický zájazd

Termín: 2.9. - 8.9.2019

Cena: 210€

Mnoho ctiteľov kráľovnej pokoja vyhľadávajú túto Oázu ticha, pokoja a viery. Pozývame Vás na miesto posolstiev ľuďom prostredníctvom Zjavení našej Nebeskej Matky, kde aj Vy máte možnosť svojou úprimnou modlitbou poďakovať, prosiť a povzniesť ducha s úctou k tým najcennejším hodnotám života.                   

Pre skupiny termín a trasa podľa dohody.  

 

Program:

1.deň: Odchod popoludní zo Slovenska, tranzit cez Maďarsko, Chorvátsko s bezpečnostnými prestávkami (nočná jazda) do Medžugoria.

2.deň: Príchod do Medžugoria, ubytovane, prehliadka kostola sv. Jakuba a jeho okolia: vonkajší oltár, socha vzkrieseného Krista, Tajomstvá ruženca svetla. Večerný medžugorský program: sv. ruženec, sv. omša, adorácia, večera, nocľah.     

3. - 5. deň: Celodenný náboženský program v Medžugorí: výstup na Podbrdo - miesto prvého zjavenia: modlitba sv. ruženca, Križevac - postavený kríž obyvateľmi farnostiv roku 1934 – krížová cesta, návšteva komunitného centra Cenakolo, Majčino selo, hrob Slavka Barbariča, večerný medžugorský program: sv. ruženec, sv. omša, adorácia, poklona k Najsvätejšej sviatosti oltárnej, poklona k svätému krížu.... Počas púte je možnosť stretnutia s prítomnými vizionármi.

6.deň: Po raňajkách sv. omša, osobné voľno. Možnosť sv. omše na pútnickom mieste Vepric na Makarskej riviére. Popoludní odchod na Slovensko.

7.deň: Ranná sv. omša, odpoludnia odchod na Slovensko.                                                                                                                                                                                                

Púť s duchovným doprovodom, každodenná sv. omša.

V cene je zahrnuté: doprava klimatizovaným autobusom, 4x ubytovanie v blízkosti centra, 4x raňajky, 4x bohatá večera (polievka, hlavné jedlo, dezert, občerstvenie), sprievodca CK

V cene nie je zarátané: nepovinné komplexné cestovné poistenie 14,- € pobyt / osoba

Zmena programu pri zachovaní obsahu zájazdu vyhradená.

Úprava programu po dohode kolektívu so sprievodcom na mieste.

Trasa: BJ, PO, KE, Maďarsko....
Nástupné miesta skupín: podľa ich požiadavky

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9