San Giovani Rotondo - Monte San Angelo - Pompeje Neapol Monte Cassino

Termín: 13.-19.5.2020  

Cena: 390€

 

 

 

 

Program:

1.deň: 13. 5. 2020 (streda)                                                                                                                                                                                          

Odchod popoludní zo Slovenska nonstop jazdou s bezpečnostnými prestávkami do San Giovanni Rotondo.

2.deň: 14. 5. 2020 (štvrtok)
                                                                                                                                                                                                        
Príchod v ranných hodinách do San Giovanni Rotondo - miesta, kde žil, pôsobil  svätec Páter Pio – vlastným menom Francesco  Forgioni. Narodil sa  25.mája 1887 v malej talianskej dedinke Pietrelcina. Pomenovaný bol po sv. Františkovi z Assisi. Bol zbožným dieťaťom, už ako chlapec sa chcel stať kňazom. V roku 1902 ako šestnásťročný si obliekol kapucínsky habit  a  prijal  meno Pio. Po štúdiách  v roku 1910 bol vysvätený za kňaza. 20. septembra 1918  páter 
Pio v kláštornej kaplnke kľačiac pred veľkým krížom dostal stigmy - rany ukrižovaného Ježiša Krista, ktoré mal vyše 50 rokov na svojom tele. Zomrel v roku 1968 . Za svätého  bol vyhlásený 16. júna 2002 pápežom Jánom Pavlom II. Celodenný náboženský program, počas ktorého navštívite miesta spojené so životom Pátra Pia: prehliadka areálu, Baziliky Santa Maria delle Grazie, návšteva múzea, hrobu sv. Pátra Pia, krížová cesta, sv. omša, osobné voľno, večera, nocľah.        

3.deň: 15. 5. 2020 (piatok)

Po raňajkách presun do Monte Sant Angelo - mestečko vybudované na vápencovej hore, kde podľa legendy sa tu  koncom 5. storočia zjavil archanjel Michael, ukazoval na jaskyňu v hore a tlmočil boží príkaz aby sa jaskyňa premenila na kresťanský chrám. Návšteva svätyne Santuario di San Michele Archangelo prehliadka areálu: nadzemná časť z 13 stor., v jaskyni slúžiacej ako kaplnka pozostatky freskovej výzdoby a biskupského stolca z 11. stor. Po návšteve presun do Mugnano del Cardinale – návšteva Svätyne sv. Filomény. Svätá Filoména nás pozýva aby sme nežili v tme. Jej meno hovorí o tom, že je dcérou svetla. Život a mučeníctvo sv. Filomény bolo opísané na základe zjavení rehoľnej sestry a nevysvetliteľných alegorických malieb, ktoré sa zjavili na doskách vedľa oltára, kde sú uložené relikvie tejto svätice.  Sv. omša, osobné voľno, večera, nocľah.

4.deň: 16. 5. 2020 (sobota)

Po raňajkách presun do Pompejí - návšteva svätyne a Bazilika Panny Márie Ružencovej z Pompejí - vyzdobená freskami, mramorom bola posvätená v roku 1891. Maľba nad hlavným oltárom baziliky zobrazuje Pannu Máriu s Dieťaťom Ježiškom na kolenách, ako podáva ruženec sv. Dominikovi a sv. Kataríne Sienskej. Po návšteve prehliadka archeologického areálu v Pompejách, kde môžete zažiť autentickú atmosféru niekdajšieho  bohatého starorímskeho mesta, ktoré zaniklo v roku 79 n. l. ničivou silou sopky Vezuv. Zapísané do svetového zoznamu UNESCO.

Po prehliadke presun do Neapola - hlavné mesto Kampánie, centrum kultúry, hudby...

Návšteva historického centra: hrad Castel Nuovo, divadlo Teatro San Carlo, galéria Gallerie Umberto, rušné ulice plné života, neapolské hrady a množstvo múzeí. Bazilika Dóm San Gennaro nazývaná aj Katedrála svätého Januária alebo Katedrála Nanebovzatia Panny Márie. Je pôvodne  goticko - barokovo – renesančná sakrálna stavba. Je známa najmä relikviami sv. Januária, ktoré sa nachádzajú v barokovej kaplnke. Prehliadka, sv. omša, osobné voľno, večera, nocľah.

5.deň: 17. 5. 2020 (nedeľa)

Po raňajkách príchod  do Monte Cassino - vrch, na ktorom v roku 529 založil Benedikt z Nursie prvé benediktínske Opátstvo Montecassino. Kláštor Montecassino je hlavný kláštor všetkých benediktínov, ktorý leží  na  516 m vysokom vrchu Monte Cassino. Kláštorný komplex je považované za jedno z najvýznamnejších duchovných centier v stredoveku. V 2 svet. vojne slúžil ako nedobytná pevnosť Nemcov, ktorú nakoniec dobili Poliaci. Po prehliadke  presun do Orvieta - prehliadka  malebného  mestečka s bývalou pápežskou rezidenciou, návšteva Baziliky  Panny Márie, kde  je uložený eucharistický zázrak. Prehliadka, sv. omša, večera, nocľah.

6.deň: 18. 5. 2020 (pondelok)

Po raňajkách prehliadka mesta Padovy návšteva Baziliky Sv. Antona Paduánskeho so svätcovým hrobom a vzácnou relikviou - neporušený jazyk, bazilika sv. Leopolda  Mandiča – veľkého spovedníka, Bazilika Sv. Justíny. Osobné voľno, sv. omša. Večer odchod na   Slovensko.

7.deň: 19. 5. 2020 (utorok)

Príchod na Slovensko v odpoludňajších hodinách. 

Počas zájazdu na mieste nič nedoplácate.

V cene zájazdu je zarátané:
doprava klimatizovaným autobusom,  sprievodca CK, 
4x ubytovanie, 4x raňajky, 4x večera 
pobytová taxa

Vstupy: 
San Giovani Rotondo             
 
Monte Sant Angelo 
Pompeje 
Neapol 
Monte Cassino 
Padova 
Orvieto 
Lístok do areálu    Pompeje 
Lístok na lanovku  Orvieto tam a späť

V cene nie je zarátané:
komplexné cestovné poistenie 14,- € osoba